COPD

COPD is een frequent voorkomende aandoening die met name voorkomt bij mensen die roken of gerookt hebben. Ook bij anderen kan COPD echter voorkomen en leiden tot de nodige klachten/ beperkingen. Hierbij staat kortademigheid en/of hoesten op de voorgrond. De praktijkondersteuners kunnen bij u, na verwijzing door uw huisarts, een longfunctietest (spirometrie) afnemen. Op basis hiervan kan er een behandeling opgestart worden. De praktijkondersteuners kunnen u hierin prima begeleiden. Het belangrijkste ter voorkoming of verslechtering van uw COPD is stoppen met roken!