Diabetes Mellitus

Het aantal mensen met diabetes mellitus oftewel suikerziekte is de laatste jaren fors gestegen en stijgt nog steeds. Aangezien suikerziekte de nodige complicaties kan opleveren als zenuwproblemen, oogproblemen, nierproblemen en hart-en vaatziekten is het belangrijk dat u zo goed mogelijk begeleid wordt bij deze aandoening. Deze begeleiding kan gedaan worden door uw huisarts in samenwerking met de praktijkondersteuners. De praktijkondersteuners zullen u elke 3 maanden op hun spreekuur controleren en de bevindingen bespreken met uw huisarts. Uiteraard zal indien nodig de behandeling worden bijgesteld. Ook zult u jaarlijks een controle bij uw huisarts krijgen. Een van de belangrijkste factoren in de behandeling van uw suikerziekte bent u zelf. Met uw eigen inzet zullen de beste resultaten bereikt worden!