Aandoeningen CZZ

Het aantal mensen met een chronische aandoening als suikerziekte (diabetes mellitus), COPD en hart-en vaatziekten is de laatste jaren gestegen en neemt nog steeds toe. Door goede zorg kunnen de klachten afnemen en is de kans op complicaties verminderd. Deze zorg kan goed geboden worden door uw huisarts. Bij het verlenen van die zorg wordt uw huisarts ondersteund door de praktijkondersteuners (POH). De huisarts blijft wel eindverantwoordelijk voor de behandeling. Er zijn momenteel 3 praktijkondersteuners werkzaam binnen het Centrum voor Chronische Zorg de Kasteellaan. Zij zijn speciaal opgeleid.

Na verwijzing door uw huisarts krijgt u een afspraak op het spreekuur van de praktijkondersteuner (POH). Zij begeleidt u persoonlijk om uw ziekte/ aandoening zo goed mogelijk in te passen in uw dagelijks leven. Daarbij voert zij controles uit en past zij, in overleg met uw huisarts, uw behandeling aan.

De praktijkondersteuners begeleiden met name patienten met diabetes mellitus, COPD en hart- en vaatziekten.

Momenteel werken de volgende praktijkondersteuners bij het Centrum voor Medische Zorg de Kasteellaan: mw. J. Urff, mw. S. Jürgens en mw. B. Jennekens.