Electronische uitwisseling medische gegevens

Goede zorg met goede informatie.

Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts of apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners willen daarom graag medische gegevens electronisch kunnen opvragen. Ook 's avonds en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.

Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met een andere zorgverlener via de zorginfrastructuur. U moet uw huisarts en apotheek eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaarAls te stellen. En andere zorverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. Naast uitwisseling van uw gegevens met de huisartsenpost Nightcare en de apotheken zijn wij voornemens gegevens uit te wisselen met de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg (HOZL). Dit is met name van belang als er bij u sprake is van een chronische aandoening als diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of COPD.

Wij verzoeken u vriendelijk, indien u dit nog niet heeft gedaan, ons zo spoedig mogelijk door te geven of u wel of geen toestemming geeft voor de electronische gegevensuitwisseling. Dit kan telefonisch aan de assistente, per email (dekasteellaan@ezorg.nl) of bij uw volgende bezoek aan de praktijk!

Voor verdere informatie aangaande gegevensuitwisseling en het digitaal doorgeven van wel of geen toestemming: klik hier