gedragsregels CMZK

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patienten. Dit geldt voor contact per telefoon, bezoeken in de praktijk alsmede tijdens huisbezoeken.

Onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

1. wij helpen u zo snel mogelijk, spoedgevallen gaan voor!
2. wij gaan hier respectvol met elkaar om en iedereen wordt met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
3. wij tolereren geen grof taalgebruik, agressie, geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.
4. aanwijzingen van het personeel worden te alle tijde opgevolgd.
5. houdt u met telefoneren rekening met zowel het personeel als uw medepatienten. Het liefst belt u buiten.
6. roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan binnen de praktijk.
7. het bezit van wapens is niet toegestaan binnen de praktijk.
8. het is niet toegestaan zonder toestemming te fotograferen, te filmen of geluidsopnames te maken binnen de praktijk.

Bij overschrijding van deze regels zal uw huisarts op de hoogte worden gebracht en volgt een aantekening in onze administratie.

Indien nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.