Klachten & opmerkingen

Heeft u een klacht over uw huisarts of over een andere medewerker van onze praktijk?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts en de medewerkers van onze praktijk. Het kan echter voorkomen dat u minder tevreden bent over bepaalde zaken in onze praktijk die betrekking hebben op uw huisarts of een medewerker. Uw huisarts stelt het erg op prijs om deze onvrede of klacht met u te bespreken om samen naar een oplossing te zoeken. Twijfel dus niet om uw onvrede of klacht kenbaar te maken! Dit kunt u doen middels onderstaande link naar het klachtenformulier.

Verder is de praktijk aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Klachtenformulier:
https://secure.equse.nl/rfm.php?code=98985409476383795702544542127096&mode=form