Algemene informatie

Het centrum voor medische zorg " de Kasteellaan" is sedert de zestiger jaren actief in de wijk  MSP (Meezenbroek Schaesbergerveld Palemig).

Begonnen als een huisartsenpraktijk met doktersassistentes, heeft het centrum zich ontwikkeld tot een multifunctioneel wijkcentrum voor medische zorg waarin  alle belangrijke eerstelijnsprofessionals vertegenwoordigd zijn.

Het is de missie van het team  om in de wijk , onder regie van de huisarts,  kort bij de patient alle medische zorg te organiseren onder het motto : goedkoop en doelmatig waar het kan ( lees eerstelijn ) en duur en complex ( lees tweede lijn ) waar het noodzakelijk is.

Om deze missie te bewerkstelligen maakt het centrum deel uit van het zorgverlenersnetwerk MSiP, waarin alle professionals in de eerste lijn in de MSP wijk vertegenwoordigd zijn.
De komende jaren zal het team in nauwe afstemming met de tweede lijn zoveel mogelijk ambulante medische zorg  die nu nog in de tweede lijn ontvangen wordt, in onze praktijk gaan  aanbieden.

Sinds november 2017 is onze prakijk HaZo24- gecertificeerd, waarmee wij voldoen aan alle kwaliteitseisen.