Overige spreekuren in de praktijk

Naast uw huisarts houden ook andere disciplines spreekuur in het Centrum voor Medische Zorg de Kasteellaan. Hierbij kunt u denken onder andere denken aan een verloskundige en een psycholoog. Voor meer informatie hierover kijkt u onder de betreffende kopjes.