Wanneer bent u aan de beurt voor uw covidvaccinatie? Een update! – Centrum voor medische zorg De Kasteellaan – Heerlen
Kasteellaan 108 6415 HT Heerlen Tel:045-5720969 045 5724800
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Wanneer bent u aan de beurt voor uw covidvaccinatie? Een update!

Wij krijgen steeds vaker van onze patiënten de vraag wanneer zij aan de beurt zijn voor een covidvaccinatie. Dit is een lastige vraag waarop wij als huisartsen ook niet precies het antwoord weten. Het moment van vaccinatie hangt onder andere samen met de leeftijd van de patiënt, de medische voorgeschiedenis en risicofactoren, alsmede met de beschikbaarheid van de verschillende vaccins. Op dit moment is bekend dat de patiënten van 70 jaar en ouder een uitnodiging hebben gehad via het RIVM/  de GGD.

Landelijk is het besluit genomen dat het covidvaccin van Astra Zeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Slechts in uitzonderingsgevallen mag hiervan worden afgeweken. Huisartsen vaccineren enkel met het AstraZeneca vaccin. Op dit moment heeft het RIVM en het Ministerie voor VWS bepaald dat de volgende groepen door de huisarts gevaccineerd worden.

  • mensen uit de geboortejaren 1956 t/m 1960 (60 t/m 64 jaar).
  • niet-mobiele thuiswonende ouderen, die niet naar een GGD-locatie konden worden vervoerd, zolang zij 60 jaar of ouder zijn.
  • patiënten met het syndroom van Down (met geboortejaren 1946 t/m 1960) en patiënten met morbide obesitas (BMI >40) (met geboortejaren 1946 t/m 1960).

Voor bovenstaande groepen is het Astra Zeneca vaccin veilig genoeg gebleken en onze patiënten uit deze groepen hebben inmiddels een oproep gekregen voor een prik.  Mensen jonger dan 60 jaar die wel al een eerste Astra Zeneca-vaccinatie hebben gekregen en daarbij géén ernstige bijwerkingen hebben gehad, kunnen veilig de tweede prik van dit vaccin krijgen, zo stelt de Gezondheidsraad.

Indien u geen oproep heeft ontvangen, maar van mening bent dat u om een van bovenstaande redenen wel in aanmerking komt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met onze assistente. Patiënten die reeds een uitnodiging hebben voor hun tweede vaccinatie in onze praktijk kunnen hier gewoon gebruik van maken. Mocht u deze desondanks tóch niet wensen, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen!

Patiënten van 18 t/m 60 jaar mét een medische indicatie (d.w.z. patiënten uit onze praktijk in deze leeftijdscategorie die een indicatie voor de griepprik hebben), zullen met voorrang een oproep krijgen voor een covidvaccinatie bij de GGD. De huisartsen van Centrum voor Medische Zorg de Kasteellaan hebben inmiddels aan de GGD doorgegeven wie een medische indicatie heeft en met voorrang in aanmerking zou moeten komen voor een covidprik. Zij zullen een schriftelijke oproep ontvangen tussen 4 en 20 mei a.s.  We vragen u dan ook vriendelijk deze uitnodiging af te wachten. U hoeft hiervoor dus niet te bellen met onze assistentes.

Patiënten geboren in of vóór 1955 die nog niet gevaccineerd zijn en patiënten geboren in 1961 of 1962 kunnen nu via de website coronatest.nl een afspraak maken voor een covidvaccinatie. Deze mensen zullen de vaccinatie krijgen via de GGD.

Voor meer informatie over de covidvaccinatie verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM. Voor specifieke vragen over het Astra Zeneca vaccin verwijzen wij u naar: www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u daarvoor bellen met het publieksinformatienummer: 0800-1351 (tussen 08.00 – 20.00 uur).

Wij zullen ook proberen onze website up-to-date te houden!

Publicatiedatum: 27-04-2021